ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พระภิกษุ สามเณร ในสำนักเรียน / สำนักศาสนาศึกษาพื้นที่อำเภอแม่ลาน ณ วัดบุพพนิมิต

วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพระครูพินิจสมณการ รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และนายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พระภิกษุ สามเณร ในสำนักเรียน / สำนักศาสนาศึกษาพื้นที่อำเภอแม่ลาน ณ วัดบุพพนิมิต อำเภอแม่ลาน และพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี