กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเทศน์มหาชาติ ประจำปี

วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๑  เวลา  ๐๗.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเทศน์มหาชาติ ประจำปี โดยมีนายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ประสานงานและอำนวยความสะดวก

ภายในกิจกรรมมีการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก จากพระนักเทศน์ชั้นนำ นอกจากนั้นยังมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี ระหว่างวันที่   ๒๓-๒๔ ก.ย. ๖๑ ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ เจ้าหน้าทีฝ่ายความมั่นคงทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี