รัชกาลที่ 10

สนง.พศจ.ปัตตานี

แบนเนอร์เว็บลิงค์

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 


นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 


 

น.ส.อนุสรา สุวรรณสะอาด นายสรายุทธ์ ชูชนะ น.ส.อัยย์ทิกานัน วัฒนวาที นางวัชรี  ตันตระกูล นายศิรพลย์ สิงห์มณี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เจ้าพนักธุรการชำนาญงาน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการนางสาวสุไลวัลย์  พูลทั่วญาติ

พนักงานทำความสะอาด

 

นายปฐมพร  ธรรมโม

พนักงานขับรถยนต์