Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๘ ก.ย. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ มีพระเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมทูตอาสาจังหวัดปัตตานี เป็นพระวิทยากรในโครงการ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา กว่า ๕๐๐ คน ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี