Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการถวายความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแด่พระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมโครงการถวายความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแด่พระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ประสานงานและอำนวยความสะดวก ในกิจกรรมโครงการถวายความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแด่พระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑


มีพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ประธานเป็นเปิดโครงการ ร่วมด้วยนายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พระภิกษุระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสสังกัดจังหวัดปัตตานี หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ รูป/คน ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี