Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็น "การบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของภาครัฐ สู่ระบบราชการ ๔.๐"

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็น "การบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของภาครัฐ สู่ระบบราชการ ๔.๐"

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็น "การบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของภาครัฐ สู่ระบบราชการ ๔.๐"