Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

การสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธและสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น รุ่นที่  ๒" ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่จังหวัดยะลา สงขลา และสตูล ภายในโครงการมีกิจกรรมการศึกษาดูงานและเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย และน่าน ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ ก.ค. ๖๑