Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

หน้าหลัก พุทธศาสนสถาน แบบรายงานการบรรจุ-พ้นจากตำแหน่ง

แบบรายงานการบรรจุ-พ้นจากตำแหน่ง

1.แบบรายงานการบรรจุพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ

2.แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ