Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้บริหารระดับจังหวัด

 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี


 

นางวรรณี นวลแก้ว

ผอ.สนง.พศจ.ปัตตานี


สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากร จำแนกตามการนับถือศาสนา

จำแนกตามการนับถือศาสนา

จำนวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา

 พื้นที่

พ.ศ.2554

 พ.ศ.2552

  พุทธ

อิสลาม 

  คริสต์  อื่น ๆ  พุทธ  อิสลาม  คริสต์  อื่น ๆ
 อ.เมือง

 14639

 108368

 52

 0

 13094

 107118

 0

 0

 อ.ยะรัง

 1614

 83841

 0

 0

 2261

 81687

 0

 0

 อ.หนองจิก

 8487

62051

 0

 0

 8072

 61088

 0

 0

 อ.โคกโพธิ์

 26833

 38082

 0

 0

 26077

 37926

 0

 0

 อ.ปะนาเระ

 9600

 34190

3

 0

 9618

 33452

 0

 0

 อ.มายอ

 1071

 53751

 0

 0

 2574

 50932

 0

 0

 อ.ทุ่งยางแดง

 324

 21045

 0

 0

 468

 20300

 0

 0

 อ.ไม้แก่น

 3427

 8230

 0

 0

 3159

 8253

 0

 0

 อ.กะพ้อ

 216

 16338

 0

 0

 254

 15860

 0

 0

 อ.แม่ลาน

 5638

 9793

 0

 0

 5826

 9210

 0

 0

 อ.สายบุรี

 6223

 58567

 0

 0

 6369

 56983

 0

 0

 อ.ยะหริ่ง

 2826

 77779

 0

 0

 2554

 76810

 0

 0

 รวม

 80898

 572008

55

 0

 80326

 559619

 0

 0