รัชกาลที่ 10

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอำเภอ

รายนาม

ตำแหน่ง

วัด

พระสิริจริยาลังการ
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดตานีนรสโมสร
พระสุทธิสมณวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี วัดมุจลินทวาปีวิหาร
พระครูโกศลกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมือง - หนองจิก วัดมุจลินทวาปีวิหาร
พระครูโสภิตโพธิคุณ เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์
วัดศรีมหาโพธิ์
พระครูอุดมธรรมาทร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม
พระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะอำเภอปะนาเระ วัดควนนอก
พระครูเกษมธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอสายบุรี  - ไม้แก่น วัดจุฬามณี
พระครูปิยกิจจานุกูล เจ้าคณะอำเภอยะรัง - มายอ วัดปิยาราม
พระครูนิมิตธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน วัดบุพพนิมิต

เจ้าคณะตำบล

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี(ธรรมยุต)

รายนาม

ตำแหน่ง

วัด

พระโพธาภิรามมุนี            
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ธ) วัดยะลาธรรมาราม
รอการแต่งตั้ง รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ธ)
พระครุบุญสารโสภิต เจ้าคณะอำเภอจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส(ธ) วัดมะปริงวารีราม
พระครูสังฆรักษ์ณัฐวุฒิ 
เจ้าคณะตำบลสะบารัง (ธ) วัดนพวงศาราม
LAST_UPDATED2