Get Adobe Flash player

สนง.พศจ.ปัตตานี

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ร่วมกับนายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ บุคลากร พุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักเรียน และเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี