Get Adobe Flash player

สนง.พศจ.ปัตตานี

วันมาฆบูชา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา และร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นายถมยา ศรีประสม       ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวปัตตานี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาพ : Sarayut
ข่าว : Sarayut