รัชกาลที่ 10

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

เขตการปกครองปะนาเระ พิมพ์
วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2009 เวลา 00:14

ที่

ชื่อวัด/ที่พักสงฆ์

ก่อนพรรษา พ.ศ. 2556

ระหว่างเข้าพรรษา พ.ศ.2556

พระภิกษุ

สามเณร

พระภิกษุ

สามเณร

1. วัดควนนอก

2

0

5

0

2. วัดควนใน

3

0

7

0

3. วัดดอนกลาง

2

0

6

0

4. วัดดอนตะวันออก

7

0

7

0

5. วัดญาโณทัย

3

0

1

0

6. วัดมหิงษาราม

1

0

5

0

7. วัดเทพนิมิต

1

0

2

0

8. วัดศรีสุดาจันทร์

2

0

1

0

9. วัดโพธาราม

2

0

3

0

10. วัดดิษฐาวาส

3

0

5

0

11. วัดสำเภาเชย

4

0

5

0

12. วัดประจันตคาม

2

0

5

0

13. วัดพรหมประสิทธิ์

5

0

5

0

14. วัดสาลวัน

1

0

1

0

รวม

37

0

58

0

LAST_UPDATED2