Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับจังหวัด

สนง.พศจ.ปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป จำนวนภิกษุ-สามเณร จำนวนพระภิกษุสามเณรจังหวัดปัตตานี

จำนวนพระภิกษุสามเณรจังหวัดปัตตานี

มหานิกาย-ธรรมยุต

เขตการปกครองคณะสงฆ์

วัด

ที่พักสงฆ์

ก่อนพรรษา 56

ระหว่างเข้าพรรษา 56

พระภิกษุ

สามเณร

พระภิกษุ

สามเณร

อำเภอเมือง-หนองจิก

10

-

68

16

87

9

อำเภอโคกโพธิ์ - แม่ลาน

29

2

164

24

205

23

อำเภอปะนาเระ

14

-

37

-

59

-

อำเภอยะหริ่ง

6

-

17

-

29

1

อำเภอยะรัง - มายอ

7

1

25

1

44

-

อำเภอสายบุรี - ไม้แก่น-กะพ้อ

12

3

41

1

64

4

อำเภอจังหวัดปัตตานี (ธ)

6

2

17

0

26

0

รวม

84

8

369

42

540

40